Kwalifikacja EE20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311909)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!