Kwalifikacja EE20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.