Kwalifikacja EE24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Technik energetyk (311307)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji