Kwalifikacja EE24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.