Kwalifikacja EE3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.