Kwalifikacja EE3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Elektronik (742117), Technik elektronik (311408)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych