Kwalifikacja EE3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.