Kwalifikacja EE3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.