Kwalifikacja EE8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.