Kwalifikacja EE8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik informatyk (351203)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018