Kwalifikacja EE8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.