Kwalifikacja EE8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.