Kwalifikacja EEZZ Algorytmika, struktury danych i nauka programowania

Technik programista

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022