Kwalifikacja EEZZ Algorytmika, struktury danych i nauka programowania

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.