Kwalifikacja MG3 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.