Kwalifikacja MG3 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103), Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze testy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie