Kwalifikacja MG3 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.