Kwalifikacja MG3 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.