Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.