Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

październik 2016

Kwalifikacja M.31 – październik 2016