Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.