Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.