Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.