Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.