Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.