Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.