Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.