Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.