Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.