Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.