Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.