Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.