Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.