Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.