Kwalifikacja RL24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.