Kwalifikacja TG17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.