Kwalifikacja TG17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik technologii żywności (314403)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji