Kwalifikacja TG17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.