Kwalifikacja TG17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.