Kwalifikacja TG2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.