Kwalifikacja TG2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), Technik technologii żywności (314403), Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji