Kwalifikacja TG2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), Technik technologii żywności (314403), Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji