Kwalifikacja TG2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.