Kwalifikacja TG5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.