Kwalifikacja TG5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Wędliniarz (751107), Technik technologii żywności (314403)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji