Kwalifikacja TG5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.

]