Kwalifikacja AU9 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

Kaletnik (753702), Technik technologii wyrobów skórzanych (311926)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji