Kwalifikacja A7 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Kaletnik (753702), Technik technologii wyrobów skórzanych (311926)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij test treningowy