Kwalifikacja BUD.21 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.