Kwalifikacja BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.