Kwalifikacja BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.